4 Haziran 2016
10:00 - 10:15 AÇILIŞ ve OLGU SUNUMU
Trombotik Mikroanjiopati Dr. Yeşim Özdemir
I. Oturum
Başkanlar Dr. Necla Buyan / Dr. Fatoş Yalçınkaya
10:15 - 11:00 Tubuler fonksiyon testlerinin değerlendirilmesi Dr. Belde Kasap
11:00 - 11:45 Aminoasidüri /Giukozüri /Fanconi Sendromu Dr. Aysun Çaltık
11:45 - 13:00 Öğle Yemeği
II. Oturum
Başkanlar Dr. Mesiha Ekim / Dr. Rezan Topaloğlu
13:00 - 13:30 Kalsiyum, fosfor ve D vitamini metabolizması Dr. Ebru Yılmaz
13:30 - 14:00 Hipofosfatemi/fosfatüri ilişkili hastalılar Dr. İsmail Dursun
14:00 - 14:30 Hiperkalsiürik tübüler hastalıklar Dr. Sare Gülfem Özlü
14:30 - 15:00 Çay/ Kahve İkramı
III. Oturum
Başkanlar  Dr. Oğuz Söylemezoğlu / Dr. Özlem Aydog
15:00 - 15:45 Renal Tübüler Asidozlar Dr. Önder Yavaşcan
15:45 - 16:30 Hipokalemik tübüler hastalıklar Dr. Cengiz Candan
16:30 - 17:00 Hipomagnezemik tübüler hastalıklar Dr. Orhan Deniz Kara
5 Haziran 2016
IV. Oturum
Başkanlar Dr. Ali Aranat / Dr. Faysal Gök
09:00 - 09:30 İlaçlar ve böbrek Dr. Bilal Yıldız
09:30 - 10:00 Ürik asit ve böbrek Dr. Nurdan Yıldız
10:00 - 10:30 Çay/ Kahve İkramı
V. Oturum
Başkanlar Dr. Salih Kavukçu / Dr. Osman Dönmez
10:30 - 11:10 Su ve sodyum dengesi Dr. Yılmaz Tabel
11:10 - 11:40 Uygunsuz ADH / Serebral tuz kaybı Dr. Elif Bahat
11:40 - 12:00 Nefrojenik Diabetes İnsipidus Dr. Pelin Ertan
12:00 - 13:00 Öğle Yemeği
13:00 ÇND GENEL KURULU