29 EKİM 2014
30 EKİM 2014
31 EKİM 2014
1 KASIM 2014
 
29 EKİM 2014 - ÇARŞAMBA
SALON A
13:00 - 13:30 Diyaliz Giriş Yolları ÖNDER YAVAŞCAN
13:30 - 14:20 Infant Dialysis: Challenges and Triumphs BRADLEY A. WARADY
14:20 - 15:10 Adapted APD MİCHEL FİSHBACH
15:30 - 17:30 Diyaliz Yeterliliği MESİHA EKİM
15:30 - 17:30 Peritonit Tanı ve Tedavisi SEVCAN BAKKALOĞLU
15:30 - 17:30 Periton Diyalizinde Nonenfeksiyöz Komplikasyonlar ERKİN SERDAROĞLU
15:30 - 17:30 Hemodiyalizde Sık Karşılaşılan Komplikasyonlar ve Yönetimi LALE SEVER
30 EKİM 2014 - PERŞEMBE
SALON A
07:45 - 08:30 Hematüri; İdrar İncelemesinden Böbrek Biyopsisine MİTHAT BÜYÜKÇELİK
08:30 - 09:00 Soluble Factors in NS STEFANIE WEBER
09:00 - 09:30 Nefrotik Sendromda Regülatör T Hücreleri SEVGİ MİR
09:30 - 10:00 Nefrotik Sendromun Genetiği FATİH ÖZALTIN
10:30 - 11:15 Modifiable and Unmodifiable Risk Factors for IgA Nephropathy LICIA PERUZZI
11:15 – 11:55 Anemia Management in Pediatric Dialysis Patients BRADLEY A. WARADY
11:55 - 12:10 Türkiye'de Periton Diyalizinin Gelişimi RUHAN DÜŞÜNSEL
12:10 – 12:20 Hasta Gözüyle PD (Video, Röportaj)
12:20 - 12:30 PD’de Endüstri Katkısı CANAN BADEMLIOGLU
13:30 - 14:00 Renal Transplantasyona Hazırlık AYTÜL NOYAN
14:00 - 14:30 Posttransplant İlk Hafta, Zor Hafta SEMA AKMAN
14:30 - 15:00 Kronik İzlemde Enfeksiyon Komplikasyonlar OSMAN DÖNMEZ
15:30 – 16:00 KBH’Da Su ve Tuz : Dost mu, Düşman Mı ? KENAN ATEŞ
16:00 – 16:30 KBH’Da D Vitamininin Böbrek ve İskelet Sistemi Dışı Etkileri FAYSAL GÖK
SÖZLÜ BİLDİRİLER
16:30 - 17:30 Eculizumab Tedavisi Uygulanan Atipik Hemolitik Üremik Sendromlu İlk Yenidoğan Olgusu OKAN AKACI
16:30 - 17:30 Hemolitik Üremik Sendrom ŞÜKRİYE HACIKARA
16:30 - 17:30 Membranoproliferatif Glomerülonefriti Taklit Eden Trombotik Mikroanjiopatili Bir Olgu YEŞİM ÖZDEMİR
16:30 - 17:30 Atipik Hemolitik Üremik Sendrom Hastalarında Eculizumab Tedavisinin Uzun Dönem Sonuçları  BORA GÜLHAN
16:30 - 17:30 Bir Yaş Altında Görülen Nefrotik Sendromdan Sorumlu Olan Genlerin Sıklığının ve Klinik Bulgularla İlişkisinin İncelenmesi ONUR ÇİL
16:30 - 17:30 Nefrotik Sendromlu Çocuklarda MDR–1 Geni mRNA Ekspresyonunun Tedaviye Cevabın Belirlenmesinde Rolü ASLIHAN KARA
   
SALON B
07:45 - 08:30 Antenatal Hidronefroz: Hangi Tetkik, Ne Zaman,Ne Sıklıkta ?  ÖNDER YAVAŞCAN
13:30 – 14:00 Sistinozis REZAN TOPALPĞLU
14:00 - 14:30 Fabry Hastalığı FATİH S. EZGÜ
14:30 - 15:00 Oksalüri ILMAY BİLGE
15:30 – 16:00 İdrar Yolu Enfeksiyonları ELİF BAHAT
16:00 – 16:30 Tedavi ve profilakside yeni görüşler METİN KAYA
SÖZLÜ BİLDİRİLER
16:30 - 17:30 Kronik Böbrek Hastalığı Olan Çocuklarda Artmış FGF23 ve Kemik Mineral Metabolizması ile İlişkisi ÇAĞLA SERPİLDOĞAN
16:30 - 17:30 Pediatrik Hastalarda Diyaliz Tedavisine Erken veya Geç Başlamanın Sol Ventrikül Hipertrofisi ve İnflamasyona Etkisi Var mı? SEVCAN BAKKALOĞLU
16:30 - 17:30 Çocuklarda Kronik Periton Diyalizi : 18 yıllık tek merkez deneyimi ALEV YILMAZ
16:30 - 17:30 Böbrek Nakli Yapılan Çocuklarda Bağışıklanma Durumunun ve Aşı Yanıtlarının Değerlendirilmesi ELİF ÇOMAK
16:30 - 17:30 Preterm Yenidoğanlarda Akut Böbrek Hasarı Risk Faktörlerinin Değerlendirilmesi ve Yeni İdrar Belirteçleri ile Erken Dönemde Tanınması YILMAZ TABEL
16:30 - 17:30 Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde İzlenen Olgularda Akut Böbrek Hasarı ve pRIFLE Kriterlerinin Tanı ve Prognozdaki Önemi ASLI KANTAR
09:30 - 10:15Hemodiafiltration in Children, a History MİCHEL FİSHBACH
31 EKİM 2014 - CUMA
SALON A
07:45 - 08:30 Enüretik Çocuğa Yaklaşım NEŞE ÖZKAYIN
08:30 - 09:00 Çocuklarda Devamlı Böbrek Yerine Koyma Tedavisi Temel Prensipler ve Antikoagülasyon ZÜBEYDE GÜNDÜZ
09:00 - 09:30 Olgularla Sürekli Böbrek Yerine Koyma Tedavisi UMUT SELDA BAYRAKÇI
10:45 - 11:15 Complement Associated Nephropathy CHRISTOPH LICHT
11:15 - 11:45 Proteasome Inhibitors in Progressive Renal Diseases LİCİA PERUZZİ
11:45 - 12:15 Genetic aspects of CAKUT STEFANİE WEBER
12:15 - 12:45 Akılcı İlaç Kullanımı İSMAİL DURSUN
13:30- 14:10 aHÜS: From Diagnosis to Treatment CHRISTOPH LICHT
14:10 - 14:30 Türkiye'de aHÜS OĞUZ SÖYLEMEZOĞLU
14:30 - 14:55 Patogenez ve Tanıda Neler Değişti ? NECLA BUYAN
14:55 - 15:10 Obezite ve Hipertansiyon ALİ DÜZOVA
15:10 - 15:30 Panel : Hipertansiyon Tedavide Güncel Yaklaşımlar CANER KABASAKAL
SÖZLÜ SUNUMLAR
16:00 - 17:00 Primer Hiperoksalüri Tip 1’De Genetik Tanı EMEL ISIYEL
16:00 - 17:00 Sağlıklı çocuklarda idrar albumin kreatinin oranı için normal değerler SEBAHAT TÜLPAR
16:00 - 17:00 Sistinozis Hastalarının Uzun Süreli İzlemi: Hacettepe Deneyimi BORA GÜLHAN
16:00 - 17:00 Sistinozis ve Herediter Multiple Ekzositoz Birlikteliği BAHRİYE ATMIŞ
16:00 - 17:00 Çocukluk Çağı Nefrotik Sendromlu Hastalarda Vücut Sıvı Hacminin Belirlenmesinde Biyoelektrik İmpedans Analizi, NT-proBNP ve Vena Kava İnferior Sonografi İncelemesinin Rolü HÜLYA NALCACIOĞLU
 
SALON B
07:45 - 08:30 Çocuklarda Üriner Sistem Taş Hastalığı ALEV YILMAZ
08:30 – 09:00 ANCA İlişkili Renal Vaskülitler SEZA ÖZEN
09:00 – 09:30 Lupus Nefriti NİLGÜN ÇAKAR
14:30 - 14:50 Alkaloz ile Seyreeden Tübülopatiler ALPER SOYLU
14:50 – 15:15 Renal Tübüler Asidoz Tanısal Yaklaşım ÖZLEM AYDOĞ
15:15 - 15:30 Magnezyum İlişkili Tübülopatiler FARUK ÖKTEM
SÖZLÜ BİLDİRİLER
16:00 - 17:00 Spina Bifida ve Nörojen Mesane Tanılı Hastalarda Mesane İçi Hyaluronik Asid Uygulaması NESLİHAN ÇİÇEK DENİZ
16:00 - 17:00 Non-Nörojenik Mesane ve Ürofasial (OCHOA) Sendrom Olgularında HPSE2 Gen Değişimlerinin Araştırılması BURCU BULUM
16:00 - 17:00 NÖROFİBROMATOZİS TİP 1 TANILI HASTALARDA RENAL BULGULAR FUNDA BAŞTUĞ
16:00 - 17:00 Çocuklarda Yaşam İçi Kan Basıncı İzlemi Ölçümlerinin Değerlendirilmesi SERDAR SARITAŞ
01 KASIM 2014 - CUMARTESİ
SALON A
08:30 - 10:00 Sunum Teknikleri HAKAN POYRAZOĞLU
08:30 - 10:00 Vaka Sunumu NESLİHAN ÇİÇEK DENİZ
08:30 - 10:00 Akut Böbrek Yetmezliğinin Nadir Bir Nedeni ??? GÜLŞAH KAYA
08:30 - 10:00 Olgu Sunumu RÜMEYSA ÇİÇEK