Değerli Meslektaşlarım,

11-12 Aralık 2015'te Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Nefroloji Bilim Dalı ev sahipliğinde 3. Çocuk Nefroloji Derneği Ankara Olgu Panayırı düzenlenecektir. Toplantımız 11 Aralık Cuma günü saat 10.00'da başlayacak ve 12 Aralık Cumartesi günü 16.00'da sona erecek olup, toplantı ana başlıkları glomerüler ve tübüler hastalıklar, böbrek ve idrar yollarının doğumsal anomalileri, idrar yolu enfeksiyonları, hemodiyaliz, periton diyalizi ve renal transplantasyon, renal vaskülitler ve kollajen doku hastalıkları, atipik hemolitik üremik sendrom/trombotik mikroanjiopati/C3 glomerülopatiler ve genetik böbrek hastalıkları şeklinde belirlenmiştir.

Toplantıda iki günde bu ana konularda 7 oturum yer alacak ve yaklaşık 40 sözlü sunum yer alacaktır. Ayrıca bu konularda poster sunumları da gerçekleştirilecektir. Bildiriler için başlık, isimler ve kurum bilgileri dışında 300 kelime sınırlaması olacaktır. Sunumu yapacak meslektaşımızın adı koyu yazılmış ve altı çizili olmalıdır. 12 font Times New Roman, 1.5 aralık şeklinde word formatında yazılacak olgu sunumunda Giriş, Olgu ve Sonuç alt başlıkları yer alacaktır. En fazla iki resim veya şekil/grafiğin yüksek çözünürlükte olup, aynı word dökümanında yer alacak şekilde gönderilmesi gerekmektedir.

Bildiri özetlerinin en geç 20 Kasım 2015 tarihine kadar sevcan.bakkaloglu@gmail.com adresine gönderilemesi gerekmektedir.

Nefrolojinin tüm alanlarıyla ilgili ve ayrıca günlük pratiğimizde nefroloji ile pekçok alanda kesişen olguları nedeniyle Romatoloji disipliniden de ilginç olgularınızı beklediğimiz toplantımızın gerçekten bir "panayır" şeklinde geçebilmesi ancak sizlerin değerli katkılarınızla mümkün olacaktır. Hepinize Ankara'da buluşmak dileğiyle saygılarımı sunarım.

Dr. Sevcan Bakkaloğlu