Header image alt text

Çocuk Nefroloji Derneği

Çocuklarda Hemodiyaliz Kursu -1

Posted by Admin on 17 Temmuz 2019
Posted in Ana Sayfa Haberi 

 

Gece Yatak Islatma Farkındalık Filmi

Posted by Admin on 29 Mayıs 2019
Posted in Ana Sayfa Haberi 

http://www.cocuknefroloji2019.org/

10. Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi

Posted by Admin on 24 Ocak 2019
Posted in Ana Sayfa Haberi 

Sevgili Meslektaşlarım,

10.Ulusal Pediatrik Üroloji Kongremizi 16-19 Mayıs 2019 tarihleri arasında Samsun’da gerçekleştireceğiz. Bundan tam 100 yıl önce bir ülkenin yeniden tarihinin yazıldığı bu kutsal topraklarda buluşmak üzere hepinizi kongremize davet ediyoruz…

Dünyaca ünlü pekçok farklı disiplinden hocalarımızın derya gibi deneyimlerini sizlerle paylaşacağı bir ‘‘Çocuk Ürolojisi Festivali’’ hazırlıyoruz…

Benzer konularda çalışan genç meslektaşlarımızın bilgilerini güncelleyeceği, deneyimli meslektaşlarımızın tecrübelerini paylaşacağı; fetal ürolojiden başlayıp çocuk nefrolojisi ve çocuk endokrin ile devam eden üst düzey katkılarla zenginleştirilen bir ‘‘Multidisipliner Kongre’’ amaçlıyoruz…

Fetal Üroloji, Pediatrik Üroloji, Pediatrik Nefroloji, Pediatrik Endokrin, Pediatrik Cerrahi ve Üroloji uzmanları, hemşireleri ve ilgili herkesi ‘‘Ülkemizin kuruluşunun 100.yılında” unutamayacakları 10.Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresinde aramızda görmekten
büyük mutluluk duyacağız…

16-19 Mayıs 2019’da Samsun’da buluşmak dileğiyle…
Saygılarımla,

Prof. Dr. Abdurrahman Önen
Kongre Başkanı
Pediatrik Üroloji Derneği Başkanı

Kapak Görseli için tıklayınız.

Davet Metni İçin Tıklayınız.

Çocuklarda Böbrek Nakli Kurs Sunumları

Posted by Admin on 31 Aralık 2018
Posted in Ana Sayfa Haberi 

Çocuklarda Böbrek Nakli Kursu Genel

Çocuklarda Böbrek Nakli Kursu 1. Gün

Çocuklarda Böbrek Nakli Kursu 2. Gün

Çocuklarda Böbrek Nakli Kurs Programı İçin Tıklayınız

Kurs Sunumları

Kronik Allograft Nefropati Tedavisi Dr. Aysun Karabay Bayazıt
Gecikmiş Graft Fonksiyonu (GGF) Dr. Ahmet Nayır
İmmunolojik Yüksek Riskli Hastalarda Tedavi Desensitizasyon ve Çapraz Transplantasyon Dr. Aydın Türkmen
Reçete; Nasıl Başlayalım? Nasıl Sürdürelim? İlaç Değişim Endikasyonları Dr. Aytül Noyan
Çocuklarda Yapılan Böbrek Nakillerinde Erken Dönem Sorunlar Dr. Kenan Çalışkan
 Transplantasyondan Diyalize Dönüş Dr. Bahar Büyükkaragöz
İzlemde Akut Greft Disfonksiyonuna Yaklaşım: Cerrahi Sebepler Doç. Dr. Hakan Yabanoğlu
Böbrek Transplantasyonu Ve Malignite Dr. İsmail Dursun
Nakil Öncesi Nefrolojik Hazırlık Dr. Meral Torun Bayram
Çocuklarda Böbrek Nakli Kursu Prof. Dr. Mehmet Haberal
Ateşli Böbrek Nakli Hastasının Yönetimi Prof. Dr. Mustafa Koyun
Transplantasyon Sonrası Viral Enfeksiyonlar Dr. Nurdan Yıldız
Akut Greft Disfonksiyonu Yönetimi Dr. Önder Yavaşcan
Böbrek Nakil Hastalarında Bakteriyel Enfeksiyonlar Dr. Özgür Ceylan
Çocuk Böbrek Naklinde  Cerrahi Değerlendirme Dr. Sedat Yıldırım
Fırsatçı İnfeksiyonlar Dr. Saime Paydaş

Kurs Sunumları

Mesane Disfonksiyonu ve Barsaklar Paneli Doç. Dr. Bahar Büyükkaragöz
Stres İnkontinans Dr. Cengiz Candan
Çocuklarda Mesane Disfonksiyonu ve Barsaklar; Çocuk Nefroloji  Bakışı Prof. Dr. Ayşe Balat
Non-Nörojen Nörojenik Mesane (Hinman Sendromu) Prof. Dr. Deniz Demirci
Olgu Sunumu Doç. Dr. Egemen Eroğlu
Üroterapi kime, nasıl, ne zaman. Dr. Halil Tuğtepe
İyi Ürodinami Pratiği Prof. Dr. Tufan Tarcan
Mesane-Bağırsak Disfonksiyonu Olgu Sunumu Dr. Meral Torun Bayram
Çocuklarda normal barsak ve mesane fonksiyonu,  gelişim basamakları Prof. Dr. Ilmay Bilge
Mesane Çıkımı Obstrüksiyonu (MÇO) Prof. Dr. Deniz Demirci
Çocuklarda Mesane Disfonksiyonuna Tanısal Yaklaşım-Tedavi Kursu Dr. Kaan Güleroğlu
Semptomatoloji ve Tanımlar Prof. Dr. Şaban Sarıkaya
Mesane Disfonksiyonu Farmakolojik Tedaviye Bakış ve Prognoz Prof. Dr. Mithat Büyükçelik
Olgu Nida Temizkan Dinçel
Olgu Sunumu Dr. Nurcan Dinler Cengiz
Olgu Dr. Nurdan Yıldız
Çocuk Ürolojisi Bakışı Dr. Selami Sözübir
Çocuklarda Özel Ürodinamik İncelemeler Dr. Tarkan Soygür
Ürodinami Prof. Dr. Taner Koçak
Olgularla Mesane Disfonksiyonuna Tanısal Yaklaşım Dr. Umut Selda Bayrakçı
Mesane Disfonksiyonu Klinik Değerlendirme Dr. Yılmaz Tabel

Biyoistatistik Kursu Sunumları

Posted by Admin on 11 Temmuz 2018
Posted in Ana Sayfa Haberi 

SUNUMLAR
Doğrusal Regresyon Analizi Yrd. Doç. Dr. Selçuk Korkmaz
Çnd Biyoistatistik Eğitimi Yrd. Doç. Dr. Gökmen Zararsız
Korelasyon Analizi Yrd. Doç. Dr. Selçuk Korkmaz
Lojistik Regresyon Analizi Yrd. Doç. Dr. Selçuk Korkmaz
Risk Ölçüleri Yrd. Doç. Dr. Selçuk Korkmaz
Sağkalım Analizleri
Tanı Testlerine Giriş & Roc Analizi Yrd. Doç. Dr. Selçuk Korkmaz
Tanı Testlerinin Birleştirimesi ve En Uygun Test Kombinasyonunun Bulunması Yrd. Doç. Dr. Gökmen Zararsız
MAKALELER
Serum micro-rna profiles in patients with autosomal dominant polycystic kidney disease according to hypertension and renal function İsmail Koçyiğit
Remission of nephrotic syndrome diminishes urinary plasmin content and abolishes activation of ENaC René F. Andersen
Endothelial Nitric Oxide Synthase Gene Expression Is Associated with Hypertension in Autosomal Dominant Polycystic Kidney Disease İsmail Koçyiğit
The association of profilin-1 levels with survival in chronic kidney disease Eray Eroğlu
Toll-Like Receptors in the Progression of Autosomal Dominant Polycystic Kidney Disease İsmail Koçyiğit
HEMODİYALİZ
Hemodiyaliz Reçetesinin Düzenlenmesi Dr. Nur Canpolat
Olgularla Hipertansiyon ve Kalp Yetersizliği Dr. Seha Kamil Saygılı
Olgularla İntradiyalitik Komplikasyonlar Dr. Seha Kamil Saygılı
Olgularla Kateter Enfeksiyonları, Korunma ve Tedavi Dr. Bahriye Atmış
Olgularla Fistül Sorunları Dr. Aysun Karabay Bayazıt
Böbrek transplantasyonunda geç dönem enfeksiyöz komplikasyonların yönetimi Dr. İsmail Dursun
Periton Diyaliz Solüsyonları Dr. Evrim Kargın Çakıcı
Periton Diyalizinde Rezidüel Renal Fonksiyonun Korunması Dr. Evrim Kargın Çakıcı
Olgu Sunumu; PD İlk Reçete, SAPD mi?, APD mi? Dr. Fatma Yazılıtaş
Periton Fizyoloji ve Anatomisi Dr. Gökçe Gür
Periton Diyalizi Paneli 2 Dr. Caner Alparslan
Dr. Seçil Arslansoyu Çamlar
Kronik Böbrek Hasarı Olan Prediyaliz Evre Çocuklarda Progresyon İlknur Girişgen
Kronik Böbrek Yetmezlikli Çocuklarda Mineral Kemik Hastalığı Prediyaliz dönem Bir olgu eşliğinde irdelenmesi Dr. Gül Özçelik
Prediyaliz KBH Çocuklarda Büyüme, Gelişme ve Beslenme Nurver Akıncı
Olgu Sunumu Selçuk Yüksel
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Nefroloji Olgu Sunumu Prof. Dr. Ruhan Düşünsel
Prof. Dr. M. Hakan Poyrazoğlu
Doç. Dr. İsmail Dursun
Yrd. Doç. Dr. Sibel Yel
Uzm. Dr. A. Seda Pınarbaşı
Uzm. Dr. Neslihan Günay
Olgularla Erken Dönem Greft Disfonksiyonuna Yaklaşım Doç. Dr. Elif Çomak

Zor Olgularla Kronik Böbrek Hastalıklıarı Kursu

Posted by Admin on 11 Temmuz 2018
Posted in Ana Sayfa Haberi 

Zor Olgular ile Kronik Böbrek Hastalıkları Kursu
Tarih: 22-23 Haziran 2018

Yer: Titanic Business Kartal, İstanbul
22 Haziran 2018
09:00-09:30 Açılış
09:30-11:00 Prediyaliz hasta paneli Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Nefrolojisi BD
SBÜ Şişli Etfal SUAM Çocuk Nefroloji Bölümü
11:00-11:30 Ara
11:30-13:00 Transplantasyon paneli;
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Nefrolojisi BD
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Nefrolojisi BD
13:00-14:00 Yemek
14:00-15:30 Periton diyalizi paneli:
SBÜ Tepecik SUAM Çocuk Nefroloji Bölümü
Dr. Sami Ulus SUAM Çocuk Nefroloji Bölümü
15:30-16:00 Ara
16:00-17:30 Hemodiyaliz paneli:
İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Nefrolojisi BD
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Nefrolojisi BD
23 Haziran 2018
08:30-09:30 Yeterlilik Sınavı
09:30-13:00 Bilimsel Çalışma Grupları Toplantısı
13:00-13.30 Kapanış

Pdf dosyası için tıklayınız.

ÇND Asistan Karnesi

Posted by Admin on 28 Haziran 2018
Posted in Ana Sayfa Haberi 

Derneğimiz Yeterlik Kurulu tarafından güncellenen ÇND Asistan Karnesini ekte bulabilirsiniz. Emekleri için tüm Yeterlik Kurulu Üyelerimize teşekkürlerimizi sunarız.

CND-Asistan-karnesi-5-Haziran-2018