Gündem
  1. Açılış, yoklama
  2. İstiklal Marşımız ve Saygı Duruşu
  3. Başkanlık Divanı Seçimi
  4. Yönetim ve Denetim Kurulu Raporlarının Okunması, Görüşülmesi ve İbrası
  5. Yeni Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerinin Seçimi
  6. Dilek, Temenniler ve Kapanış
Toplantı tarih ve yeri 5 Haziran 2016, saat 13.00, Gazi Tıp Fakültesi Konferans Salonu, Ankara. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde 2. toplantı aynı yer ve saatte 12 Haziran 2016 tarihinde yapılacaktır.