ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ 1. KARADENİZ PEDİATRİK NEFRO-ÜROLOJİ SEMPOZYUMU
09:00 Açılış Töreni
Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
OMÜ - Pediatrik Nefroloji BD Başkanı
OMÜ - Pediatrik Üroloji Ana Bilim Dalı Başkanı
OMÜ - Tıp Fak.Dekanı
OMÜ - Rektörü Prof.Dr.Hüseyin Akan
09:30 - 10:00 Oturum Başkanı: Prof. Dr. Hüseyin Akan
Pediatrik Nefro - Ürolojik Radyoloji - Doç. Dr. Meltem Ceyhan Bilgici
Pediatrik Nefro - Ürolojik Nükleer Tıp - Doç. Dr. Oktay Yapıcı
10:00 - 10:30 Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ali Haydar Şahinoğlu - Doç. Dr. Fatih Özkan
Pre - op değerlendirme - Yrd. Doç. Dr. Cengiz Kaya
Per - op hastanın yönetilmesi - Prof. Dr. Sibel Barış
10:30 - 10:45 Kahve molası
10:45 - 11:15 Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ferit Bernay
Antenatal Hidronefroz – Prof. Dr. Tayfun Alper
Antenatal hidronefrozun doğum sonrası takibi - Prof. Dr. Canan Aygün
11:15 - 12:00 Oturum Başkanı:
İdrar yolu enfeksiyonları - Prof. Dr.Mukaddes Kalyoncu
Vezikoüreteral reflü - Doç. Dr. Ünal Bıçakcı
Posterior üretral valv - Megaüreter - Prof. Dr. Cankon Germiyanoğlu
12:30 - 13:30 Öğle yemeği
13:30 - 14:15 Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ender Arıtürk
Hematüri - Uzm. Dr. Burcu Bulum
Pediatrik Taş Hastalıkları - Doç.Dr.Gürkan Genç
Ürolojik aciller - Prof. Dr. Ali Ayyıldız
14:15 - 15:00 Oturum Başkanı : Doç.Dr.Gürkan Genç - Prof.Dr.Barış Nuhoğlu
Nörojenik mesane - Doç.Dr. Ersagun Karagüzel
Disfonksiyonel işeme - Doç.Dr. Nihat Uluocak
Enürezis - Prof.Dr. Ozan Özkaya
15:00 - 15:15 Kahve molası
15:15 - 15:45 Panel - Oturum Başkanı - Prof. Dr. Uğur Kuyumcuoğlu
Vakalarilenefrolog - ürologgörüşleri
Prof. Dr. Ozan Özkaya - Prof. Dr. Ferit Bernay - Prof. Dr. Ender Arıtürk - Doç. Dr. Gürkan Genç - Prof. Dr. Cankon Germiyanoğlu
15:45 Kapanış