Header image alt text

Çocuk Nefroloji Derneği

Daimi Kurullar

Sayın ÇND Üyeleri,

ÇND Daimi Kurulları ÇND Tüzüğüne göre yönetim kurulu tarafından üç yıl süre için seçilir. Buna göre 2009’da seçilen daimi kurul üyelerinin süresi dolduğundan, 7 Ekim 2013 tarihinde yapılan ÇND Yönetim Kurulu toplantısında yeni ÇND Daimi Kurul Üyeleri belirlenmiştir. Bu aşamada kurullarda devamlılığın sağlanması adına önceki üyelerden birkaçının görevlerinin devam etmesi ve diğerlerinin yenilenmesi anlayışıyla hareket edilmiştir.

Ulusal ve uluslararası bilim dünyasında hak ettiğimiz yeri almamız için ÇND çatısı altında toplanan tüm üyelerimizin kurullarda görev alarak veya gereken desteği vererek katkıda bulunacaklarına inancımız tamdır. Bu vesileyle önceki daimi kurullarda görev yapan tüm hocalarımıza, arkadaşlarımıza yaptıkları çalışmalardan dolayı şükranlarımızı sunar; bu kurullarda yeni/yeniden görev alan hocalarımıza, meslektaşlarımıza başarılı çalışmalar dilerken, ÇND Yönetim Kurulunun tam destek ve katkısının her zaman olduğu gibi yanlarında olduğunu belirtmek isteriz.

Saygılarımızla.

ÇND Yönetim Kurulu

Kayıt ve İstatistik (Registry) Kurulu Bilimsel Çalışmalar Kurulu
Prof. Dr. Sevcan Bakkaloğlu Prof. Dr. Sevgi Mir
Prof. Dr. Osman Dönmez Prof. Dr. Necla Buyan
Prof. Dr. Metin Kaya Gürgöze Prof. Dr. Ali Anarat
Doç. Dr. Erkin Serdaroğlu Prof. Dr. Mesiha Ekim
Doç. Dr. Nurdan Yıldız Prof. Dr. Harika Alpay
Doç. Dr. Cengiz Candan Prof. Dr. Aytül Noyan
Doç. Dr. İsmail Dursun Prof. Dr. Zübeyde Gündüz
Yard. Doç. Dr. Mehmet Taşdemir Prof. Dr. Faysal Gök
Uluslararası Bilimsel İlişkiler Kurulu Toplantı ve Kongre Düzenleme Kurulu
Prof. Dr. Sevinç Emre Prof. Dr. Ruhan Düşünsel
Prof. Dr. Nesrin Beşbaş Prof. Dr. Rezan Topaloğlu
Prof. Dr. Ayşe Öner Prof. Dr. Ilmay Bilge
Prof. Dr. Fatoş Yalçınkaya Prof. Dr. Ayşe Balat
Prof. Dr. Caner Kabasakal Prof. Dr. Osman Dönmez
Prof. Dr. Ayşe Balat Prof. Dr. Sevcan Bakkaloğlu
Prof. Dr. Sevcan Bakkaloğlu Ezgü Prof. Dr. Hakan Poyrazoğlu