Tarihçe

Prof. Dr. Ümit SAATÇİ 1990 - 1999

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı 6. Cadde 72/3 Bahçelievler-ANKARA

Adres:

İş: 0-312-223 49 36, 0-312-213 07 76 Ev: Cep: Fax: 0-312-223 49 36

umits@baskent.ank.edu.tr

Prof. Dr. Nesrin BEŞBAŞ 1999 - 2003

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Pediatrik Nefroloji ve Romatoloji Ünitesi 06100 Hacettepe ANKARA

Adres:

İş: 0-312-305 18 63, 0-312-305 12 46 Ev: Cep: Fax: 0-312-309 42 32

nbesbas@hacettepe.edu.tr

Prof. Dr. Ayşin BAKKALOĞLU 2003 - 2005

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Pediatrik Nefroloji ve Romatoloji Ünitesi 06100 Hacettepe ANKARA

Adres:

İş: 0-312-305 18 63, 0-312-305 12 46 Ev: Cep: Fax: 0-312-309 42 32