Vizyon & Misyon

MİSYONUMUZ
Ülkemizde çocukları böbrek hastalıklarından korumak amacıyla toplumun gereksinimlerini belirleyerek, tanı ve tedavi yöntemlerini iyileştirmek, bilimsel ve etik değerleri gözeterek sağlık politikalarının geliştirilmesine katkıda bulunmak, toplumu bilgilendirmek, çocuk nefroloji alanında bilgi üretmek, bu alanda hizmet veren sağlık çalışanlarının eğitiminin kalite ve standardizasyonunun artırılmasını sağlamaktır.

VİZYONUMUZ
Hedefimiz, 2023’de Türkiye’de her çocuğu önlenebilir böbrek hastalıklarından korumak, her çocuğun iyi çalışan bir böbreği olmasını sağlamak ve dünyaya pediatrik nefroloji alanında önder olup danışmanlık yapmaktır.