Yönetim Kurulu

YÖNETİM KURULU

Asil Üyeler
Prof. Dr. Ruhan Düşünsel (Başkan)
Prof. Dr. Sevcan Bakkaloğlu Ezgü (Başkan Yardımcısı)
Doç. Dr. Önder Yavaşcan (Genel Sekreter)
Prof. Dr. Osman Dönmez (Sayman)
Prof. Dr. Ali Anarat (Üye)
Prof. Dr. Harika Alpay (Üye)
Prof. Dr. Ilmay Bilge (Üye)

YETERLİLİK KURULU

Asil Üyeler Yedek Üyeler
Prof. Dr. Necla Buyan  (Başkan) Prof. Dr. Pelin Ertan
Prof. Dr. Mesiha Ekim (Başkan Yrd.) Prof. Dr. Nurdan Yıldız
Prof. Dr. Sema Akman Prof. Dr. Neşe Özkayın
Prof. Dr. Ferah Sönmez (Sekreter)
Prof. Dr. Gülay Demircin
Prof. Dr. Harika Alpay
Prof. Dr. Aytül Noyan (Mühasip)
Sınav Komisyonu
Prof.  Aytül Noyan ( Başkan )
Prof. Gülay Demircin (Sekreter)
Prof . Dr. Nurcan Cengiz
Prof.  Dr. Ali Delibaş
Prof . Dr. Selçuk Yüksel

DENETLEME - DANIŞMA KURULU

Asil Üyeler Yedek Üyeler
Prof. Dr. Sevinç Emre Prof. Dr. Ali Delibaş
Prof. Dr.Zübeyde Gündüz Prof. Dr. Metin Kaya Gürgöze
Prof. Dr. Mehmet Bülbül Prof. Dr. Yılmaz Tabel

EĞİTİM DEĞERLENDİRME KOMİSYONU

Asil Üyeler
Prof. Dr. Mesiha Ekim
Prof. Dr.  Lale Sever
Prof. Dr.  Zübeyde Gündüz
Prof. Dr.  Ayşe Balat
Prof. Dr. Caner Kabasakal
Prof. Dr. Mukaddes Kalyoncu
Prof. Dr. Pelin Ertan
Prof. Dr. Aysun Karabay Bayazıt
Doç. Dr. Hakan Poyrazoğlu