Header image alt text

Çocuk Nefroloji Derneği

Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu
Başkan
Prof. Dr. Harika Alpay
Başkan Yardımcısı
Prof. Dr. Sema Akman
Genel Sekreter
Prof. Dr. Önder Yavaşcan
Sayman
Prof. Dr. Hakan Poyrazoğlu
Üyeler
Prof. Dr. Ferah Sönmez 
Prof. Dr. Sevcan Bakkaloğlu 
Doç. Dr. Kaan Gülleroglu

Denetleme Kurulu
Prof. Dr. Caner Kabasakal
Prof. Dr. Osman Dönmez
Prof. Dr. Salim Çalışkan

Haysiyet Divanı
Prof. Dr. Aydan Şirin
Prof. Dr. Hulusi Koçak 
Prof. Dr. Sevgi Mir

Denetleme Kurulu Yedek
Prof. Dr. Pelin Ertan
Prof. Dr. Neşe Özkayın
Prof. Dr. Mustafa Koyun

Yönetim Kurulu Yedek
Prof. Dr. Metin Kaya Gürgöze
Prof. Dr. Alev Yılmaz
Doç. Dr. Ebru Bekiroğlu Yılmaz
Doç. Dr. Gülfem Özlü
Doç. Dr. Hasan Dursun
Doç. Dr. Yeşim Özdemir Atikel
Doç. Dr. Ahmet Keskinoğlu