Header image alt text

Çocuk Nefroloji Derneği

Yeterlilik Kurulu Üyeleri

Yeterlik Yürütme Kurulu 

Asil Üyeler
Prof. Dr. Necla Buyan  (Başkan)
Prof. Dr. Mesiha Ekim (Başkan Yrd.)
Prof. Dr. Ferah Sönmez (Sekreter)
Prof. Dr. Aytül Noyan (Mühasip) (ÇND)
Prof. Dr. Harika Alpay (ÇND)
Prof. Dr. Sema Akman
Prof. Dr. Gülay Demircin

Yedek Üyeler
Prof. Dr. Pelin Ertan
Prof. Dr. Neşe Özkayın
Doç. Dr. Nurdan Yıldız

Denetleme ve Danışma Kurulu

Asil Üyeler
Prof. Dr. Sevinç Emre
Prof. Dr. Zübeyde Gündüz
Doç. Dr. Mehmet Bülbül

Yedek Üyeler
Prof. Dr. Ali Delibaş
Prof. Dr. Metin Kaya Gürgöze
Prof. Dr. Yılmaz Tabel

Eğitim Değerlendirme (Akreditasyon) Komisyonu
Prof. Dr. Mesiha Ekim
Prof. Dr. Lale Sever
Prof. Dr. Zübeyde Gündüz
Prof. Dr. Ayşe Balat
Prof. Dr. Caner Kabasakal
Prof. Dr. Mukaddes Kalyoncu
Prof. Dr. Pelin Ertan
Prof. Dr. Aysun Karabay Bayazıt
Prof. Dr. Hakan Poyrazoğlu

Sınav Komisyonu
Prof.  Aytül Noyan ( Başkan )
Prof. Gülay Demircin (Sekreter)
Prof . Dr. Nurcan Cengiz
Prof.  Dr. Ali Delibaş
Prof . Dr. Selçuk Yüksel