HEMODİYALİZ
Hemodiyaliz Reçetesinin Düzenlenmesi Dr. Nur Canpolat
Olgularla Hipertansiyon ve Kalp Yetersizliği Dr. Seha Kamil Saygılı
Olgularla İntradiyalitik Komplikasyonlar Dr. Seha Kamil Saygılı
Olgularla Kateter Enfeksiyonları, Korunma ve Tedavi Dr. Bahriye Atmış
Olgularla Fistül Sorunları Dr. Aysun Karabay Bayazıt
Böbrek transplantasyonunda geç dönem enfeksiyöz komplikasyonların yönetimi Dr. İsmail Dursun
Periton Diyaliz Solüsyonları Dr. Evrim Kargın Çakıcı
Periton Diyalizinde Rezidüel Renal Fonksiyonun Korunması Dr. Evrim Kargın Çakıcı
Olgu Sunumu; PD İlk Reçete, SAPD mi?, APD mi? Dr. Fatma Yazılıtaş
Periton Fizyoloji ve Anatomisi Dr. Gökçe Gür
Periton Diyalizi Paneli 2 Dr. Caner Alparslan Dr. Seçil Arslansoyu Çamlar
Kronik Böbrek Hasarı Olan Prediyaliz Evre Çocuklarda Progresyon İlknur Girişgen
Kronik Böbrek Yetmezlikli Çocuklarda Mineral Kemik Hastalığı Prediyaliz dönem Bir olgu eşliğinde irdelenmesi Dr. Gül Özçelik
Prediyaliz KBH Çocuklarda Büyüme, Gelişme ve Beslenme Nurver Akıncı
Olgu Sunumu Selçuk Yüksel
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Nefroloji Olgu Sunumu Prof. Dr. Ruhan Düşünsel Prof. Dr. M. Hakan Poyrazoğlu Doç. Dr. İsmail Dursun Yrd. Doç. Dr. Sibel Yel Uzm. Dr. A. Seda Pınarbaşı Uzm. Dr. Neslihan Günay
Olgularla Erken Dönem Greft Disfonksiyonuna Yaklaşım Doç. Dr. Elif Çomak