Çocuklarda Böbrek Nakli Kursu 21-22.12.2018

5. Cocuklarda-Bobrek-Nakli-Kursu-program-1_page-0001

Çocuklarda Böbrek Nakli Kursu 21-22.12.2018

Çocuklarda Böbrek Nakli Kursu Genel

Çocuklarda Böbrek Nakli Kursu 1. Gün

Çocuklarda Böbrek Nakli Kursu 2. Gün

Çocuklarda Böbrek Nakli Kurs Programı İçin Tıklayınız

Kurs Sunumları

Kronik Allograft Nefropati TedavisiDr. Aysun Karabay Bayazıt
Gecikmiş Graft Fonksiyonu (GGF)Dr. Ahmet Nayır
İmmunolojik Yüksek Riskli Hastalarda Tedavi Desensitizasyon ve Çapraz TransplantasyonDr. Aydın Türkmen
Reçete; Nasıl Başlayalım? Nasıl Sürdürelim? İlaç Değişim EndikasyonlarıDr. Aytül Noyan
Çocuklarda Yapılan Böbrek Nakillerinde Erken Dönem SorunlarDr. Kenan Çalışkan
 Transplantasyondan Diyalize DönüşDr. Bahar Büyükkaragöz
İzlemde Akut Greft Disfonksiyonuna Yaklaşım: Cerrahi SebeplerDoç. Dr. Hakan Yabanoğlu
Böbrek Transplantasyonu Ve MaligniteDr. İsmail Dursun
Nakil Öncesi Nefrolojik HazırlıkDr. Meral Torun Bayram
Çocuklarda Böbrek Nakli KursuProf. Dr. Mehmet Haberal
Ateşli Böbrek Nakli Hastasının YönetimiProf. Dr. Mustafa Koyun
Transplantasyon Sonrası Viral EnfeksiyonlarDr. Nurdan Yıldız
Akut Greft Disfonksiyonu YönetimiDr. Önder Yavaşcan
Böbrek Nakil Hastalarında Bakteriyel EnfeksiyonlarDr. Özgür Ceylan
Çocuk Böbrek Naklinde  Cerrahi DeğerlendirmeDr. Sedat Yıldırım
Fırsatçı İnfeksiyonlarDr. Saime Paydaş