Yönetim Kurulu
Başkan
Prof. Dr. Harika Alpay
Başkan Yardımcısı
Prof. Dr. Sema Akman
Genel Sekreter
Prof. Dr. Önder Yavaşcan
Sayman
Prof. Dr. Hakan Poyrazoğlu
Üyeler
Prof. Dr. Ferah Sönmez
Prof. Dr. Sevcan Bakkaloğlu
Doç. Dr. Kaan Gülleroglu
Denetleme Kurulu
Prof. Dr. Caner Kabasakal
Prof. Dr. Osman Dönmez
Prof. Dr. Salim Çalışkan
Haysiyet Divanı
Prof. Dr. Aydan Şirin
Prof. Dr. Hulusi Koçak
Prof. Dr. Sevgi Mir
Denetleme Kurulu Yedek
Prof. Dr. Pelin Ertan
Prof. Dr. Neşe Özkayın
Prof. Dr. Mustafa Koyun
Yönetim Kurulu Yedek
Prof. Dr. Metin Kaya Gürgöze
Prof. Dr. Alev Yılmaz
Doç. Dr. Ebru Bekiroğlu Yılmaz
Doç. Dr. Gülfem Özlü
Doç. Dr. Hasan Dursun
Doç. Dr. Yeşim Özdemir Atikel
Doç. Dr. Ahmet Keskinoğlu