Kreatinin klirensi Kreatinin klirensi (Schwartz formülü) Fraksiyone ekskresyon Tubular reabsorbsiyon
Hastanın (m2'si) YAĞSIZ VÜCUT AĞIRLIĞI (KADIN) VÜCUT KİTLE İNDEKSİ (Quetelet indeksi) OSMOLAL GAP HESAPLANMASI
HİPOALBUMİNEMİDE KALSİYUM DÜZELTMESİ Kt/V DİYALİZ DOZU DAUGIRDAS FORMÜLÜ HEMODİYALİZ HASTALARINDA REZİDÜEL FONKSİYON HESAPLAMASI FRIEDEWALD FORMÜLÜ İLE DÜŞÜK DANSİTELİ LİPOPROTEİN (LDL) HESAPLANMASI