AlanFormül
Vital Bulgular ve Ölçüler
Vücut Kitle İndeksiVücut Ağırlığı / (Boy / 100 *  Boy / 100)
Glomerüler ve Tubüler Testler
Vücut Yüzey Alanı(4 * Ağırlık + 7) / (Ağırlık + 90)
GFR( İdrar Volümü * İdrar Kreatinin * 1.73 ) / (Serum Kreatinin * 1440 * Vücut Yüzey Alanı)
Tahmini GFR(Boy * K Sabiti) / Serum Kreatinin
Protein Atlımı(İdrar Volümü * İdrar Proteini / ( Vücut Yüzey Alanı ) / İdrar Toplama Süresi)/100
Protein / Kreatinin Oranıİdrar Proteini / İdrar Kreatinin
Fraksiyone Na İtrahı(İdrar Na  * Kan Kreatinin ) / (Serum Na * İdrar Kreatinin) * 100
Fraksiyone K İtrahı((İdrar K * Kan Kreatinin) / (Serum K * İdrar Kreatinin))*100
Fraksiyone Üre Atılımı(İdrar Üre * Kan Kreatinin) / (Serum Üre * İdrar Kreatinin) * 100
Fraksiyone Mg İtrahı(İdrar Mg * Kan Kreatinin) / (Serum Mg * 0.7 * İdrar Kreatinin) * 100
Tupüler P Reapsprbsiyonu(1 – (İdrar P * Kan Kreatinin) / (Serum P * İdrar Kreatinin)) * 100
Tupüler K Reapsprbsiyonu(1-(İdrar K * Kan Kreatinin) / (Serum K * İdrar Kreatinin)) *100
Tupüler K Gradiyenti(İdrar K/Plazma K)/(İdrar Osmolaritesi/Plasma Osmolaritesi)
TmP / GFR( Plazma P – ( İdrar Kreatinin/(İdrar P*Plazma Kreatinin)))
Serum Anion GapNa – ( Cl + HCO3 )
İdrar Anion Gap(İdrar Na – ( İdrar Cl + İdrar K))
Spot İdrarda Elektrolit Atılımları
Kalsiyum Atılımıİdrar CA / İdrar Kreatinin
Magnezyum Atılımıİdrar Mg / İdrar Kreatinin
Ürik Asit Atılımıİdrar Ürik Asit / İdrar Kreatinin
Oksalat Atılımıİdrar Oksalat / İdrar Kreatinin
Na/ K Oranıİdrar Na / İdrar K
Fosfat Atılımıİdrar P / Plazma Kreatinin
Günlük Elektrolik Atılımları
Kalsiyum Atılımı((İdrar Volümü * İdrar CA) / (Vücut Ağırlığı))/100
Magnezyum Atılımı((İdrar Volümü * İdrar Mg) / (Vücut Ağırlığı))/100
Ürik Asit Atılımı((İdrar Volümü * İdrar Ürit Asit) / (Vücut Ağırlığı))/100
Oksalat Atılımı((İdrar Volümü * İdrar Oksalat) / (Vücut Ağırlığı))/100
Sitrat Atılımı((İdrar Volümü * İdrar Sitrat) / (Vücut Ağırlığı))/100
Fosfat Atılımı((İdrar Volümü * İdrar P) / (Vücut Ağırlığı))/100