Sayın Hocalarımız
Sevgili Meslektaşlarımız
Dernek tüzüğümüze göre çocuk nefroloji uzmanları ile çocuk nefroloji yandal
eğitiminde 1 yılını doldurmuş hekimler derneğimize üye olabilmektedir.
Aşağıdaki evrakları tamamlanarak tarandıktan sonra sitemize yüklenmelidir