Yeterlilik Kurulu

Başkan
Prof Dr Ferah Sönmez
Başkan Yardımcısı
Prof Dr Aytül Noyan
Sekreter
Doç Dr Nurdan Yıldız
Sayman
Doç Dr Bora Gülhan
Üyeler
Prof Dr Alev Yılmaz
Prof Dr Mustafa Koyun
Prof Dr Mukaddes Kalyoncu

Eğitimi Değerlendirme Komisyonu

Başkan
Prof Dr Ayşe Balat
Sekreter
Prof Dr Yılmaz Tabel
Üyeler
Prof Dr Ahmet Nayır
Prof Dr Aysun Karabay Bayazıt
Prof Dr Caner Kabasakal
Prof Dr Esra Baskın
Prof Dr Fatih Özaltın
Prof Dr Mithat Büyükçelik
Prof Dr Ozan Özkaya
Prof Dr Pelin Ertan

Sınav Komisyonu

Başkan
Prof Dr Selçuk Yüksel
Sekreter
Prof Dr Bahar Büyükkaragöz
Üyeler
Prof Dr Belde Kasap Demir
Prof Dr İsmail Dursun
Prof Dr Nur Canpolat